Välkommen till Svealands Maskin & Montage AB!

Vår huvudsakliga verksamhet är inriktad på byggnadssmide och formställningar med fokus på brobyggnationer och tunnlar.

Vi har även bred kompetens inom hydralik för tunghantering som exempelvis lansering och avsänkning av broar och tunnelvagnar, momentdragning och förspänning av bultförband.

Med vårt kontaktnät och erfarenhet jobbar vi alltid efter mottot - Ingenting är omöjligt!