Våra tjänster!

Vår huvudsakliga verksamhet är inriktad på byggnadssmide och formställningar med fokus på brobyggnationer och tunnlar.

Vi har även bred kompetens inom hydralik för tunghantering som exempelvis lansering och avsänkning av broar och tunnelvagnar, momentdragning och förspänning av bultförband.

I huvudsak arbetar vi med byggnadssmide och formställningar med inriktning mot brobyggnationer och tunnlar. Men genom åren har vi utvecklat hydraulik för lancering & tung hantering.

Med vårt kontaktnät och erfarenhet jobbar vi alltid efter mottot - Ingenting är omöjligt!

Några kunder vi jobbat med

  • NCC Conctruktion AB
  • PEAB Sverige AB
  • Tunga Lyft
  • Skanska och Dipart
  • Stena Stål AB